Hvad er en forskningsoversigt

Hvad er en forsknings­oversigt

En forsknings­oversigt er en sammen­fatning af resultaterne fra flere viden­skabel­ige studier. Størstedelen publiceres som artikler i viden­skabe­lige tidsskrifter, hvor de på engelsk kaldes ‘reviews’.